inici · serveis · projectes · clients · contacte · mail    
 

GEOTÈCNIA

Informes geològics i geotècnics per a l'edificació i l'enginyeria civil.

Reconeixements: sondeigs i assaigs "in situ".

Informes pericials.

AUSCULTACIÓ I INSTRUMENTACIÓ

Instrumentació d'estructures en execució (obra civil i edificació).

 

Proves de càrrega. Auscultació d'estructures en servei (estudis comparatius model / real, patologies.)

 

Instrumentació i auscultació geotècnica (fonaments, talussos, control hidrològic.)

MEDI AMBIENT

Estudis hidrogeològics. Contaminació d'aigües i sòls: Avaluació i remediació.

 

Desenvolupament dels nostres serveis:

Durant la fase de projecte:

- Caracterització geotècnica.

- Reconeixement geotècnic.

- Prospecció: execució, supervisió i control de sondeigs i altres mitjans de reconeixement.

- Assaig: planificació i seguiment de les tasques de laboratori auxiliar d'assaigs de materials.

- Estudis, informes i dictamens geotècnics; informes pericials

- Assistència tècnica y consultoria.

Durant l'execució de l'obra:

- Seguiment de les tasques d'àmbit geotècnic i assessoria sobre aquells aspectes que siguin requerits: assistència tècnica al control de qualitat, valoració d'aptitud de solucions constructives, modificacions de projecte, etc.

- Planificació i desenvolupament d'estudis d'auscultació e instrumentació geotècnica i/o estructural.

Estudis post-construcció:

- Estudis sobre patologies estructurals relacionades amb la geologia, les millores del terreny i en general amb els aspectes geotècnics derivats de l'explotació de l'obra.

- Implementació de sistemes de mesura, auscultació i control d'estructures (fonaments, elements portants, cobertes) i altres unitats d'obra (talussos, terraplens, túnels...)